Privacyverklaring

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw  gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

1. Wie zijn we?

Je leest op dit moment de privacy verklaring van TPC Koersel vzw. TPC Koersel vzw is een tennisclub die zich toelegt op de tennissport en onder de vleugels van Tennis Vlaanderen werkt.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door TPC Koersel vzw verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door TPC Koersel vzw, neem dan gerust contact op:

TPC Koersel vzw | Sportlaan 22 | 3582 Beringen-Koersel | BTW BE0457 479 219
011/45 11 20 | privacy@tpckoersel.be

TPC Koersel vzw is een vereniging zonder winstoogmerk die onder leiding staat van het voltallige bestuur.

2. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door TPC Koersel vzw. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven/info
TPC Koersel vzw stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam, naam en verschillende contactgegevens verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van TPC Koersel vzw. Enkele formulieren zorgen voor opslag in Google Drive for non-profits. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
02. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met TPC Koersel vzw via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden.
03. Analytics
De website van TPC Koersel vzw verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

3. Ontvangers

De gegevens die TPC Koersel vzw ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Google for non-profits
De e-mail van TPC Koersel vzw wordt gehost bij Google for non-profits. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Google for non-profits.
02. Combell nv
De website en back-ups van de website worden gehost bij Combell nv. Gegevens die jij achterlaat op de website van TPC Koersel vzw zijn op de servers van Combell nv opgeslagen.

4. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door TPC Koersel vzw, maar nooit langer dan één jaar bijgehouden.

01. Het bewaren van ingegeven gegevens via formulieren
Jouw e-mailadres en andere persoonlijke gegevens die je ingeeft worden opgeslagen in Google for non-profits. De opslag van jouw gegevens is voor een bepaalde tijd van maximaal 1 jaar. De mails worden tot maximaal één jaar terug bewaard.
02. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, e-mailadres of andere persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5. Beveiligingen

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door TPC Koersel vzw of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar TPC Koersel vzw. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van TPC Koersel vzw privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

6. Jouw rechten

01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij TPC Koersel vzw vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met TPC Koersel vzw. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door TPC Koersel vzw. Je gegevens omtrent de nieuwsbrieven kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
03. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij TPC Koersel vzwvastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
04. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij TPC Koersel vzw opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient TPC Koersel vzw al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
05. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat TPC Koersel vzw niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat TPC Koersel vzw jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@tckoersel.be onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

7. Plichten

TPC Koersel vzw verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel en informatief belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van TPC Koersel vzw via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen of te kunnen informeren. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan TPC Koersel vzw de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met TPC Koersel vzw met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

TPC Koersel vzw behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer TPC Koersel vzw dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van TPC Koersel vzw te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

TPC Koersel vzw | Sportlaan 22 | 3582 Beringen-Koersel | BTW BE0457 479 219
011/45 11 20 | privacy@tpckoersel.be

Scroll to Top